ผู้เช่าไม่ยอมออกจากพื้นที่เช่า - ปรึกษากฎหมายฟรี ปรึกษาทนายความฟรี 0864031447 คุยกับทนายความฟรี ทนายความประชาชน สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรี ทนายอาสา ว่าความ สายด่วนทนายความ ทนายจิตอาสา ทนายความใจดี ทนายชาวบ้าน ทนายคนจน ทนายศาล ทนายสู้คดี ทนายฟ้องคดี ทนายคลายทุกข์ ทนายขอแรง ทนายความกรุงเทพ ทนายมืออาชีพ ทนายศาล

ผู้เขียน หัวข้อ: ผู้เช่าไม่ยอมออกจากพื้นที่เช่า  (อ่าน 1409 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พล เมืองดี

  • บุคคลทั่วไป

Permalink: ผู้เช่าไม่ยอมออกจากพื้นที่เช่า
ขอเรียนปรึกษา


กระผมมีที่หน้าบ้านให้เช่าที่ดินมีคนในนามบริษัทมาเช่า โดยผู้เช่ามีวัตถุประสงค์จะใช้ทำประโยชน์ในการจัดทำเป็นพื้นที่โฆษณาและแสดงสินค้าของบริษัท ที่มีสิ่งปลูกสร้างถาวร อาคาร Knockdown  เตาเผาขยะ สนามเด็กเล่น และ ต้นไม้ใหญ่กำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ให้มีระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.. ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑..

             โดยผู้เช่าตกลงจะชำระค่าเช่าทุกวันสิ้นเดือน  แต่ทางผู้เช่า ไม่ได้ชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙รวมจนถึงสิ้นเดือน เมษายน ๒๕๖๐ นี้ รวม ๕ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน …๓๙๐,๐๐๐… บาท  ผมได้ทวงถามด้วยวาจาและทางโทรศัพท์หลายครั้งแล้ว แต่ท่านในนามบริษัทของท่านกลับยังไม่ดำเนินการโอนเงินตามสัญญาตามที่รับปากหลายครั้ง การกระทำของท่านและบริษัทของท่านเป็นการผิดนัดผิดสัญญาทั้งที่ข้าพเจ้าได้แจ้งเหตุผลและความจำเป็นหลายครั้งแล้วนั้น

ทำให้ผมได้รับความเสียหายและเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทำหนังสือหนังสือทวงถามค่าเช่า ลง วันที่ ..๒๕..เดือน...เมษายน...พ.ศ. .๒๕๖๐...  ทางบริษัทจึงส่งหนังสือเพื่อขอยกเลิกสัญญาเช่าและผ่อนผันค่าเช่ามาให้ผู้เช่า ลงวันที่ ๒๘..เดือน...เมษายน...พ.ศ. .๒๕๖๐...  แต่ผู้ให้เช่าไม่ได้รับแต่ให้นำกลับไปเพื่อแก้ไขหนังสือฉบับนั้นเนื่องจากตัวเลขไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะทางผู้เช่าแจ้งตัวเลขแค่ 180,000 บาท เท่านั้น
ช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากนั้นผู้ให้เช่าจึงได้ขอเจรจาจากผู้เช่าในการดูตัวเลขให้ตรงกัน และ ได้ตกลงกันจนตัวเลขใกล้เคียงกันและจะให้ผู้เช่าทำสัญญาผ่อนผันการชำระหนี้เป็นงวดๆ โดยมีการทำสัญญาและลงนามการผ่อนผันการชำระเงินเป็นงวดๆ รวม 7 งวดทุกเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึง ธันวาคม 2560 ให้ผู้ให้เช่าออกจากพื้นที่ภายใน 60 วันที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา และให้ผู้เช่ารับผิดชอบถนนที่เกิดการชำรุดจากการที่ผู้เช่าขอผ่าถนนพื่อเดินสายไฟไปฝั่งตรงข้ามของถนน แต่ผู้เช่ากลับไม่ยอมติดต่ออีกเลย ได้แต่บ่ายเบี่ยงและไม่ยอมรับโทรศัพท์  และไม่ยอมนำของใหญ่ เตาเผาขยะ  และ ต้นไม้ใหญ่ ออกนอกพื้นที่ ได้แต่แอบนำของที่ขนย้ายได้ง่ายและมีราคาออกนอกพื้นที่ไป เช่น อุกรณ์สำนักงาน เครื่องเสียง และไม่สามารถติดต่อได้โดยจงใจในการจะให้ทรัพย์สินอยู่ในพื้นที่แม้ว่าจะทราบดีว่ามีภาระค่าปรับเป็นรายวันจากการขนย้ายทรัพย์สินล่าช้าก็ตาม

ผมจึงขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อแนะนำในการดำเนินการที่สมควรและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ได้ค่าเช่าในส่วนที่เราสมควรได้ และให้ผู้เช่าออกไปจากที่ดินด้วย  อีกทั้งคำแนะนำในการเก็บหลักฐานต่างๆ เพราะหลังจากนี้ทางผู้เช่าน่าจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปและอาจจะทำในลักษณะหนีค่าเช่าที่ติดค้าง และไม่ยอมรื้อถออาคารถาวร ต้นไม้ใหญ่และถมบ่อน้ำที่ขุดไว้ ในการเก็บหลักบานหากผู้เช่ามีการขนย้ายหรือต้องมีการฟ้องร้องกันจริงเพราะผู้เช่าไม่ยอมติดต่อกับผู้ให้เช่าเลย และเป็นที่หน้าบ้าน จึงค่อนข้างอันตราย ลผู้ให้เช่าเองก็ขาดประโยชน์จากการเช่าเพราะมีผู้เช่ารายใหม่ติดต่อขอเช่าหลายรายแต่ยังไม่สามารถไล่เขาออกจากพื้นที่ได้ 


                     เนื่องจากจนถึงวันนี้ผู้เช่าไม่ยอมมาเจรจาและไม่สามารถติดต่อได้เลย ทั้งๆ ที่ผู้ให้เช่าก็ตกลงส่งหนังสือให้ผู้เช่าผ่อนชำระเงินและลงนามในสัญญาผ่อนผัน ทั้งที่เรื่องเงินใกล้จะตกลงกันได้แล้วเพราะผู้ให้เช่าเองก็เห็นใจผู้เช่าส่วนหนึ่งเนื่องจากปัญหาด้านการเงินของบริษัทที่อ้าง (แต่ความจริงก็เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นเพราะผู้เช่าก็ยังขับรถหรูและดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ) และผู้ให้เช่าอยากให้ผู้เช่าออกไปจากที่ดินโดยเร็วเพราะมีผู้เช่ารายใหม่อีกเป็นสิบรายที่สนใจเช่าพื้นที่ต่อ


                    จึงรอเรียนปรึกษาว่า ควรดำเนินการอะไรดีครับที่นอกเหนือจากการฟ้องร้องขับไล่ที่ใช้เวลานาน  เนื่องจากในสัญญาเช่าได้ระบุว่าเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่านี้แล้ว  หรือไม่ว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลงด้วยเหตุใด ๆ 
            หากผู้เช่าหรือบริวารไม่ยอมปฏิบัติตาม สัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าหรือผู้แทนของผู้ให้เช่าเข้าครอบครองยึดถือที่ดินที่เช่า   และยึด ขนย้ายทรัพย์สินหรือใส่กุญแจและครอบครองอาคารโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่าได้ทันที โดยไม่ถือว่าเป็นการบุกรุกหรือผิดกฎหมายและหากผู้เช่าและบริวารไม่ปฏิบัติตามจนเป็นเหตุให้ผู้เช่าได้รับความเสียหาย   ผู้เช่ายินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เช่าจากการขาดประโยชน์และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายกับผู้ให้เช่า
            ในกรณีที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม หากผู้เช่า  บริวาร  หรือลูกจ้างยังคงครอบครองสถานที่เช่าอยู่   ผู้เช่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ให้เช่าจนกว่าจะส่งมอบสถานที่เช่า   ซึ่งอัตราค่าเสียหายนี้ให้คิดเป็นรายเดือนในอัตราสองเท่าของค่าเช่าปกติ

                     ดังนั้นดูจากการดำเนินการของผู้เช่าที่พยายามนิ่งเงียบหายและติดต่อไม่ได้ไปทั่งๆ ที่ตนเองน่าจะติดต่อขอผ่อนผันหรือเจรจากับผู้เช่าเรื่องหนี้ที่เกิดขึ้น แต่กลับทำเหมือนอยากโดนฟ้องและยังไม่ยอมรื้อถอนจากที่ดินด้วยเหตุผลใดครับ
     

                    หากผมส่งหนังสือไปโดยระบุว่า ขอให้มีการส่งมอบที่ดินให้เช่ามีกำหนดเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ตัวแทนของท่านหรือของบริษัทของท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ หากถึงกำหนดแล้วการดำเนินการรื้อถอนไม่แล้วเสร็จ และไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามเอกสารและสัญญาข้างต้น ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องดำเนินการปิดล็อคพื้นที่เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย โดยท่านจะไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าพื้นที่ หากมีการฝ่าฝืนจะถือเป็นการบุกรุก และถือว่าท่านยินยอมตามกฎหมายที่จะให้ข้าพเจ้าทำการรื้อถอนทรัพย์สินของท่านได้และยินดีให้มีการขายทรัพย์สินของท่านเพื่อใช้เป็นค่าชดเชยในการดำเนินการที่เกินกำหนดเวลาที่ตกลงกัน โดยความยินยอมของท่านเอง โดยไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย และจะไม่ขอมีการต่อรองใดๆ ทั้งสิ้นอีก แบบนี้ไปพลางก่อนรอคำสั่งการฟ้องขับไล่จากศาลได้หรือไม่ครับ

                                       ขอขอบพระคุณอย่างสูง

                               พล เมืองดี
                         โทร. 083-782-7617

 เพิ่มเติม

(นอกจากนี้ผู้เช่าได้ทำผิดสัญญาหลายข้อระหว่างการเช่า เช่น ให้ผู้อื่นมาเช่าช่วง โดยตอนแรกผู้เช่ามีการทำธุรกิจสปาโดยทำเอง แต่ภายหลัง บริษัท มีงานหลายอย่าง ทำเองไม่ไหว จึงให้ผู้เช่ารายอื่นมาเช่าช่วง โดยไม่บอกผู้ให้เช่าเลย และปัจจุบันก็ยังทำธุรกิจและพักอาศัยอยู่ในที่เช่า เพราะสัญญษระบุว่า ในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกัน  ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะบอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควร  ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญานี้แล้วเช่ากันต่อไปจนครบอายุสัญญาเช่าหากผิดสัญญาโดยที่ผู้เช่ายินดีจ่ายค่าปรับจากการผิดสัญญา หรือผู้ให้เช่าอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้และเรียกค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์ และค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย จากผู้เช่าได้ทันทีหรือบอกเลิกสัญญาหรือจะใช้สิทธิดังกล่าวรวมกันก็ได้)admin

  • ผู้ให้บริการด้านกฎหมายและคดีความ
  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 349
    • ดูรายละเอียด
    • เว็บทนายความ-กฎหมายไทย
Re: ผู้เช่าไม่ยอมออกจากพื้นที่เช่า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2017, 11:18:17 PM »

Permalink: Re: ผู้เช่าไม่ยอมออกจากพื้นที่เช่า
ยาว___โทรคุยนะครับ
ติดต่อทนายความ
โทร 086 -403-1447 หรือ 093-723-7672
ไลน์ไอดี kobkiatlaw อีเมลล์ kobkiat64@gmail.com
 ให้ความเห็นเบื้องต้นตามข้อเท็จจริงที่ให้มา

 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)

Sitemap 1 2 3 4 5 

ติดต่อทนายความ

4d1371d4499594c8dc4808e2457ee109.png