แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 22
1
จ้างทนายฟ้องแพ่งผิดสัญาซื้อขาย อายุความ 2 ปี หรือ ฟ้องอาญาฉ้อโกงแายุความ 3 เดือนขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงครับ

2
ปู่เสียชีวิตมรดกตกทอดแก่ายาทปู่ ก็ดูว่ามีใครบ้าง  เช่น ภริยา บุตร  เสียไปก่อน ย่า ถ้าย่าเปนภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายส่วนของปู่ก็ตกทอดมาถึงย่า  กับลูก ๆ ของปู่ ย่าทำพินัยกรรมยกให้ใครก็ดูว่าระบุว่าอย่างไร รวมส่วนนี้หรือไม่

3
สัญญาระบุว่าอย่างไรครับ มีสิทธิได้หรือไม่  ไม่ได้ก็ต้องฟ้องครับ

4
โทรมา 0864031447 ได้เลยครับ

5
บ้านเป็นของใครครับ เจ้าของบ้านอนุญาตให้อยู่หรือไม่ ถ้าไม่ให้อยู่ก็ฟ้องขับไล่ครับ

6
ข้อเท็จจริงค่อนข้างมากรบกวน โทรมาสอบถามนะครับ

7
หนังสือรับสภาพหนี้ อายุความ ๒ ปี  กู้ยืมอายุความ ๑๐ ปีครับ  สามารถยื่นคำให้การสู้คดีให้ศาลยกฟอ้งได้ครับ

8
โทรมานะครับ ข้อต่อสู้ขึ่นอยูากับข้อเท็จจริงมีหลายประเด็น เช่น การบอกกล่าวให้ช้สิทธิซื้อ อายุความ ยอดเงิน ดอกเบี้ยซ้อน เบี้ยปรับสูงเกินส่วน ฯลฯ

9
ถ้ามีทนาย ทายาทไม่ต้องไปศาลทุกคนครับ  ใช้แค่หนังสือยินยอมทที่เซนต์มา กรณีนี้จ้างทนายดำเนินการน่าจะสะดวกกว่าครับ

10
คดีไม่ถูกถอนครับ ศาลพิพากษาตามสัญญายอมฯ นอกจากชำระปิดยอดหรือปรับโครงสร้างหนี้ ตามเงื่อนไขธนาคารจึงจะถอนฟ้องให้ได้ 

11
หากถูกหลอกโอนเงิน ท่านต้องฟ้อง ดำเนินคดีฉ้อโกง ;D ;D

12
สามารถฟ้องเรียกค่าอุปการะลี้ยงดูบุตรได้จนบุรบีรรลุนิติภาวะ

13
จริงๆควรมีทนายตั้งแต่ชั้นให้การต่อพนักงานสอบสวนครับ หรือชั้นศาลก็ปรึกษาหาแนวทางไว้ครับ โทร..ติดต่อสอบถามได้ครับ

14
รบหวนท่านโทรมาสอบถามโดยตรงนะครับ

15
ฟ้องหย่าได้ครับ หากท่านประสงค์จะฟ้องหย่า แจ้งมาครับ

หน้า: [1] 2 3 ... 22

ติดต่อทนายความ

ec8f5f29d23a83a2d711d66225bc66a3.png