ปรึกษากฎหมายฟรี ปรึกษาทนายความฟรี 0864031447 คุยกับทนายความฟรี ทนายความประชาชน สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรี ทนายอาสา ว่าความ สายด่วนทนายความ ทนายจิตอาสา ทนายความใจดี ทนายชาวบ้าน ทนายคนจน ทนายศาล ทนายสู้คดี ทนายฟ้องคดี ทนายคลายทุกข์ ทนายขอแรง ทนายความกรุงเทพ ทนายมืออาชีพ ทนายศาล

ปรึกษาทนายฟรี 086-403-1447 ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทนายอาสา ทนายขอแรง ทนายคลายทุกข์ ทนายชาวบ้าน ทนายใจดี ทนายคนจน ปรึกษาคดีความฟรี ทนายศาล ทนายมืออาชีพ หาทนายฟรี สายด่วนทนาย ทนายประชาชน => ปรึกษาคดีแพ่ง 0864031447 ปรึกทนายความฟ้องร้อง ทนายต่อสู้คดีแพ่ง => ข้อความที่เริ่มโดย: ชฏานิตา ที่ พฤศจิกายน 05, 2018, 09:04:32 PM

หัวข้อ: ได้รับหมายศาลระบุเป็นลูกหนี้ร่วมกับแฟนเก่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชฏานิตา ที่ พฤศจิกายน 05, 2018, 09:04:32 PM
อยู่กินกับสามีเก่าโดยที่ไม่ทราบว่าเขามีครอบครัวแล้ว จนกระทั่งบุตรมีอายุ 20ปี และได้เลิกหลังจากทราบ ตอนที่อยู่ด้วยกันประมาณปีนึง ฝ่ายชายต้องการโอนกนี้สินบ้านไปอีกธนาคารหนึ่ง แต่เงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์จึงนำชื่อดิฉันไปกู้ร่วมด้วย ซึ่งบ้านหลังนี้ดิฉันไม่เคยไป และเงินจากการกู้ครั้งใหม่ก็ไม่ได้มีส่วนแบ่ง มาทราบภายหลัง (20 ปีแล้ว) ว่สเขาให้ครอบครัวเขาอยู่ การผ่อนชำระฝ่ายชายเป็นผู้ชำระทุกเดือน จนปี 2554 ได้แยกทางกันดิฉันเลี่ยงดูลูก ฝ่ายชายไม่เคยให้ค่าเลี้ยงดูตั้งแต่อยู่ด้วยกัน ดิฉันไม่ได้ขอแก้ไขสัญญาเงินกู้เนื่ิงจากเขาได้รับปากว่าวามารถจะรับผิดชอบได้ จนสามปีที่ผ่านมาฝ่ายชายขาดส่ง ทางธนาคารได้ติดต่อมาดิฉันก็ทวงถามฝ่ายชาย เขารับปากว่าจะเคลียร์ให้ ล่าสุดประมาณสี่เดือนที่แล้วฝ่ายชายติดต่อมาขอภาพถ่ายบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน บอกว่าจะไปเคลียร์เรื่องหนี้บ้านให้ดิฉันมอบฉันทะให้เขาไปทำ ดิฉันก็เชื่อ  ต่อมาไดรับหยังสือจากบริศัทบริหารสินทรีพย์แหงหนึางระบุว่สดิฉันตาเป็นหนี้ร่วม ต้องร่วมชดใช้ ดิฉันติดต่อฝ่สยชายแต่ไม่สามารติดต่อได้ จึงติดต่อไปยังบริษัทนั้นเพื่อถาทรายละเอียดเนืองจากไม่เข้าใจ และสงสัยมาก ได้คุยกับ จนท. ชื่อนะบุในหนังสือฉบับนั่น จนท. วาวพูดเรียกชื่อฝ่ายชายเหมือนสนิทสนมกันมาก ดิฉันไม่ได้ข้อมูลใดๆเพิ่มเลย เพราะเธอคอบว่าเขาเคลียเรียบร้ิยบร้อยแล้ว ดิฉันถามรายละเอียดหนี้สินที่ฝ่ายชายค้างอยู่ เธอตอบว่าไม่วามารถบอกได้ ถ้าต้องการรู้ต้องมาติดต่อที่บริษัท จากวันนั้นจนถึงวันเสาร์ที่ผ่านมา (3 พย 18) ดิฉันได้รับหมายศาล แจ้งเป็นลูกหนี้ร่วมกะฝ่ายชาย และต้องไปขึ้นศาล อยากจะรบกวนถามท่นทนายว่สจะทำอย่างไรดีคะ และต้องมีทนายด้วยไหมคะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ. ขอบคุณค่ะ