แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 22
2
โทรมาได้เลยครับทนายดำเนินการครับ0864031447. ไลน kobkiatlaw

3
จอดรถขวางทางเข้าออกหน้าบ้าน ทางเข้าออกบ้านผู้อื่น ที่ส่วนบุคคล หรือที่สาธารณะ  อาจถือเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับผู้อื่น มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๗ โทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
   รวมทั้งสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งได้ ฐานละเมิด และถ้าเป็นที่สาธารณะยังมีความโทษทางอาญาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก

4
ลองเข้าไปคุยกับธนาคารก่อนนะครับ  รายละเอียดโทรมานะครับ

5
เซนต์ยินยอมไปแล้ว ต่อมาเลิกกันจึงบอกว่าโดนหลอก. นั้น น่าจะเป็นเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ของผู้คบหากัน เว้นแต่ หลอกลักษณะเจตนาฉ้อโกง

6
ไม่ได้มีข้อความลักษณะใส่ความ ไม่ได้ระบุชื่อ ไม่ผิดแต่อย่างใด

7
นำรถไปคืนก่อน เพื่อบรรเทาค่าเสียหายครับ

8
ฟ้องเรียกเงินคืน และค่าเสียหายฯลฯ ได้ครับ สัญญาจ้างทำของ ตกลงด้วยวาจาสมบูรณ์ ไม่ต้องมีหนังสือครับ  ฟ้องติดต่อมาครับ

10
หากมีพยานหลักฐาน สามารถฟ้องหญิงชู้ที่แสดงตนเปิดเผยว่าเป็นภริยาของสามาีท่านฯ เรียกค่าเสียหายได้ครับ

11
จ้างทนายฟ้องแพ่งผิดสัญาซื้อขาย อายุความ 2 ปี หรือ ฟ้องอาญาฉ้อโกงแายุความ 3 เดือนขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงครับ

12
ปู่เสียชีวิตมรดกตกทอดแก่ายาทปู่ ก็ดูว่ามีใครบ้าง  เช่น ภริยา บุตร  เสียไปก่อน ย่า ถ้าย่าเปนภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายส่วนของปู่ก็ตกทอดมาถึงย่า  กับลูก ๆ ของปู่ ย่าทำพินัยกรรมยกให้ใครก็ดูว่าระบุว่าอย่างไร รวมส่วนนี้หรือไม่

13
สัญญาระบุว่าอย่างไรครับ มีสิทธิได้หรือไม่  ไม่ได้ก็ต้องฟ้องครับ

14
โทรมา 0864031447 ได้เลยครับ

15
บ้านเป็นของใครครับ เจ้าของบ้านอนุญาตให้อยู่หรือไม่ ถ้าไม่ให้อยู่ก็ฟ้องขับไล่ครับ

หน้า: [1] 2 3 ... 22

ติดต่อทนายความ

4d1371d4499594c8dc4808e2457ee109.png