กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
11
ตามข้อเท็จจริงของคุณ

คงต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งเรียกเงินที่ลงทุนไปคืน  กรณีผิดสัญญาทางแพ่ง(สัญญาร่วมลงทุน) ทนายชัยยะพิพัฒฐ์ โทร 0915561111
12
ตามข้อเท็จจริงของคุณ
เป็นการกู้ยืมโดยทำสัญญากู้ พร้อมทั้งสั่งจ่ายเช็คชำระหนี้เงินกู้ ไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ แล้วคุณเอาเช็คไปขึ้นเงินปรากฎว่าเช็คไม่สามารถขึ้นเงินได้ (เช็คเด้ง) คุณสามารถดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้ 

ส่วนเช็คอีกใบที่เพื่อนให้ไว้เพื่อค้ำประกันหนี้ นั้น ไม่สามารถดำเนินคดีอาญาตาม พรบ.เช็คได้ ครับ


ทนายชัยยะพิพัฒฐ์ โทร 0915561111
13
สอบถามครับ :
เพื่อนมายืมเงิน 310,000 ฿ โดยตีเชคล่วงหน้าให้เอาไว้ และสัญญาเงินกู้1ฉบับ และสัญญาเอาเชคค้ำเอาไว้อีก 1ฉบับ
บอกว่าจะผ่อนแต่ก็ไม่ผ่อน  ปัจจุบันถึงกำหนดวันขึ้นเงินเชค พอเอาไปขึ้นปรากฎว่า เชคเด้ง  ตอนนี้ติดต่อไม่ได้ ไม่รับโทรศัพท์อีกตะหาก

ควรจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ

ถ้าแจ้งดำเนินคดีแจ้ง อาญา ด้วยเลยได้ไหม 
(เชคที่สั่งจ่าย เป็นชื่อบริษัท  เพราะเค้าเป็นเจ้าของมีอะนาจสั่งจ่าย)
14

การที่เจ้าของที่ดินยกที่ดินเพื่อชดใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้และมีการส่งมอบให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้ แม้ภายหลังจะได้มีการออกโฉนดที่ดินเป็นชื่อของลูกหนี้ แต่เมื่อที่ดินนั้นเจ้าหนี้ก็ยังครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ตลอดมาเป็นเวลากว่า 30 ปี เจ้าหนี้จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 และเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งว่าได้ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์และดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองในโฉนดจากพ่อคุณเป็นชื่อเจ้าหนี้

แต่ถ้าข้อเท็จจริงเป็นตามที่คุณสอบถามมา เมื่อเจ้าหนี้ได้บอกว่าขอเก็บโฉนดไว้และใช้ประโยชน์ในที่ดินจนกว่าคุณจะมาชดใช้หนี้แทน ดังนี้ที่ดินก็ยังเป้นกรรมสิทธิ์ของพ่อคุณอยู่ เจ้าหนี้จะครอบครองที่ดินในฐานะตัวแทนเท่านั้น เว้นแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะแห่งการยึดถือว่า ไม่ได้ยึดถือที่ดินแทนพ่อคุณอีกต่อไป(ครอบครัวดิฉันพากันไปที่อำเภอและเจ้าหนี้เพื่อขอใช้หนี้และเอาโฉนดคืน ทั้งเจ้าหนี้และปลัดอำเภอบอกกับครอบครัวเราว่าโฉนดเป็นของเขาแล้ว)  เจ้าหนี้ก็จะกลับมาเป็นผู้ที่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ได้ ถ้าหลังจากที่แจ้งหรือแสดงอย่างชัดแจ้งกับเจ้าของที่ว่าจะยึดถือที่ดินเป็นของตนเอง และถือครองที่ดินเป้นเวลา 10 ปี หลังจากที่แจ้งต่อพ่อคุณ

ดังนั้นหลังจากครอบครัวคุณไปพบเจ้าหนี้และปลัดอำเภอ นับจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันถ้าเเกินสิบปี เจ้าหนี้ก็จะกลับมาเป็นผู้ที่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ได้

ทนายชัยยะพิพัฒฐ์ โทร 0915561111
15
ตามข้อเท็จจริงของคุณ

เมื่อน้าชายคุณตายก่อนยาย(เจ้ามรดก) ก็จะมีการเข้ารับมรดกแทนที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1643 ที่กำหนดให้สิทธิที่จะรับมรดกแทนที่กันได้เฉพาะแก่ผู้สืบสันดานโดยตรงนั้นหมายความถึงผู้สืบสันดานโดยสายโลหิตอันแท้จริงเท่านั้น ดังนี้ลูกชายของน้าชายคุณของ จึงเข้ารับมรดกแทนที่น้าชายคุณได้ตามส่วน ( 1ใน 3 ส่วน)  ส่วนน้าสะใภ้คุณไม่มีสิทธิเข้ารับมรดกแทนที่

หมายเหตุ ในการจัดการเกี่ยวกับมรดกของยายคุณ จะต้องมีการร้องขอจัดการมรดกก่อนที่จะแบ่งทรัพย์สินให้แก่ทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดก


ทนายชัยยะพิพัฒฐ์ โทร 0915561111
16
ตามข้อเท็จจริงของคุณ สิทธิของผู้เช่าที่ราชพัสดุ ในการเช่าทรัพย์สินเป็นสิทธิเฉพาะตัว เมื่อป้าคุณเสียชีวิต สัญญาเช่าย่อมระงับไป ไม่ตกทอดถึงทายาท (แม้ในบางกรณีทางราชพัสดุจะมีข้อความระบุในสัญญาเช่าว่า หากทายาทของผู้เช่าประสงค์จะเช่าแทนต่อไปตามสัญญาเช่าเดิม จะอนุญาตให้ทายาทนั้นเป็นผู้เช่าต่อไปจนครบกำหนดอายุสัญญาเช่าเดิมก็ได้)ก็เพียงให้สิทธิแก่ผู้ให้เช่าว่าจะอนุญาตให้ทายาทผู้เช่าเดิมหรือไม่ก็ได้ หาหมายความว่า สิทธิการเช่านั้นเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทไม่ ที่ให้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินมาก็โดยพฤตินัยเท่านั้น หาได้ผูกพันราชการว่า สิทธิการเช่านั้นเป็นมรดกและจะต้องให้ทายาทเช่าต่อไปไม่ อาจพิจารณาให้บุคคลใดเช่าเพียงใดก็ได้
ดังนั้นถ้าคุณประสงค์ที่จะเช่าที่กับทางราชพัสดุต่อ คูณก็ให้แม่ของคุณก็ไปดำเนินการภายใน 1 ปี ตามที่กรมธนารักษ์แจ้งมาทนายชัยยะพิพัฒฐ์ โทร 0915561111
17
จากข้อเท็จจริงของคุณ ในกรณีที่พ่อไม่ยินยอมที่จะมาจดทะเบียนหย่ากับแม่ของคุณ แม่คุณคงต้องดำเนินการทางศาลโดยฟ้องหย่าด้วยเหตุพ่อยกย่องหญิงอื่นเป้็นภรรยา เมื่อศาลพิพากษาให้หย่าทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสก็แบ่งกันคนละครึ่ง ครับ
ทนายชัยยะพิพัฒฐ์ โทร 0915561111
18
กรณีของคุณเป็นเรื่องจ้างทำของ กฎหมายไม่ได้กำหนดแบบให้ต้องมีการทำเป็นหนังสือสัญญาจ้าง หลักฐานการจ่ายเงินก็นำมาใช้ประกอบในการฟ้องร้องได้ การที่โปรแกรมเมอร์ส่งมอบงานไม่ตรงตามที่ตกลงกับคุณ  ถือเป็นเรื่องชำรุดบกพร่อง คุณมีอำนาจฟ้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องได้ อายุความฟ้องร้องมีกำหนด 1 ปี นับแต่ส่งมอบงานทนายชัยยะพิพัฒฐ์ โทร 0915561111
19
มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา

อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้
1.มารดาหรือบิดาตาย
2.ไม่แน่นอนว่าบิดาหรือมารดามีชีวิตอยู่หรือตาย
3.มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
4.มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือง
5.ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา
6.บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้

ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับอำนาจปกครองบุตร คุณสามารถฟ้องร้องขอต่อศาลเกี่ยวกับอำนาจปกครองบุตรได้ครับ

ทนายชัยยะพิพัฒฐ์ โทร 0915561111

20
ถ้าพี่ชายคุณไม่มีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่มีบุตร และพ่อแม่คุณได้เสียชีวิตไปแล้ว ทายาทลำดับต่อมาที่จะได้รับมรดกก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  เมื่อคุณเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน คุณก็เป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับมรดกของพี่ชายคุณทนายชัยยะพิพัฒฐ์ โทร 0915561111
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10

ติดต่อทนายความ

4d1371d4499594c8dc4808e2457ee109.png